Công ty TNHH DVQC Đăng Viễn được thành lập vào năm 2006, trụ sở chính, các nhà xưởng của Công ty đặt tại TP.HCM và các vùng phụ cận

Được xây dựng theo tiêu chí hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, Ban Giám đốc và toàn bộ nhân viên cùng chung tay giúp sức làm việc vì mục tiêu chung, tập trung đáp ứng nhu cầu khách hàng theo tiêu chí: ưu tiên, cạnh tranh, linh hoạt để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Mục tiêu hướng tới sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi không chỉ nỗ lực hết sức mình để hoàn thiện dịch vụ cho khách hàng mà còn phải đặt ra sự hoàn hảo cho tất cả mọi dự án mà chúng tôi đảm nhận.